h e l p t   b i j

c o n f l i c t e n

Een van de pijlers van een gezonde organisatie is het functioneren van werknemers.

Ongetwijfeld zorgt u voor een fijn klimaat waarin gewerkt kan worden. Maar er zijn zaken die

u niet kunt sturen; dan bedoel ik persoonlijkheid, intellect, emotie, interactie en een klein restje instinct.

Zitten hier hiaten dan heeft dat direct effect op de samenwerking en productiviteit binnen een team.

 

Samenwerken binnen een team blijkt zo eenvoudig nog niet.

En dat is logisch want het betreft een groep mensen die allemaal een eigen identiteit hebben.

Naast veranderingen, conflicten en het behalen van doelen binnen een team

is hier te denken aan potentie, communicatie, enthousiasme, eilandjes en onderling respect.

 

Hoe gaan we binnen het team met elkaar om en hoe functioneren we als team op ons best.

Daarin zie je vaak individuele issues die een belemmering op een heel team kunnen geven.

Belangrijk is de belemmeringen boven tafel te krijgen om er vervolgens

een oplossing voor te bedenken. Op die wijze zal iedere werknemer binnen het team

in zijn of haar kracht komen te staan en kan er met deze kracht gezamenlijk gewerkt worden.

 

Het is voor een werkgever dus van belang dat werknemers lekker in hun vel zitten

en dat teams optimaal functioneren.

Door tijdig met coaching ondersteuning te bieden worden veel problemen voorkomen

en ontstaan er zelfs nieuwe inzichten waardoor de productiviteit stijgt!

 

 

 

 

 

 

SAMEN LEKKER AAN HET WERK

wrijving

(ver)nieuwen

doelen halen

individuele aandacht

 

 

COACHING

 

 

 

 

kosten

 

 

 

 

contact

 

 

 

 

home

 

 

 

boskoop      06 4826 3154    info@conqreat.nl