coaching

 

 

 

 

SYSTEMISCH

WERKEN

 

 

 

home

 

 

 

 

terug

 

 

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen

waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem,

maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving.

Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt,

bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.

 

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem,

welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert waar belemmeringen zitten

en waarom steeds opnieuw bepaald gedrag belemmert in ontwikkeling en groei.

Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

 

Opstellingenwerk

Werken met een opstelling is een effectieve methode om zaken te weten te komen over je eigen plek

in een familie, een relatie of een organisatie. Een opstelling is eigenlijk een soort tableau vivant:

een levende foto van een familie of organisatie.

 

Familie- of organisatieopstelling

Een familie- of organisatieopstelling werkt met de techniek van de representatieve waarneming.

Familie- en organisatieopstellingen vinden meestal plaats in een groep, maar kan ook

met de coach gedaan worden middels een tafelopstelling d.m.v. poppetjes of voorwerpen.

 

Een deelnemer brengt zijn of haar probleem in.

Intuïtief kiest hij groepsleden uit, die tijdens de opstelling de rol van representant op zich nemen.

Zij vertegenwoordigen familieleden of collega’s van de deelnemer.

Ook andere zaken kunnen een plaats krijgen in de opstelling: een doel, een ziekte, een gevoel of een product.

Diegene die het probleem inbrengt, zit in eerste instantie aan de kant en kijkt toe,

maar blijft wel actief betrokken of kan toelichting geven op vragen.

Een goede opstelling maakt heel duidelijk welke dynamiek de werkelijkheid heeft.

Heel wonderlijk is dat de personen die een rol spelen in een opstelling, zich vaak net zo voelen

als de personen in de realiteit. Deelnemen aan een opstelling kan soms heftige emoties

met zich meebrengen, maar levert vooral verhelderende inzichten op.

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEMISCH WERKEN

Met een opstelling breng je dus letterlijk de omgeving,

de mensen in je omgeving en de emoties en drijfveren van die mensen in kaart. Het totale beeld levert inzicht op over je eigen rol en verhouding

tot anderen in je omgeving.

 

Binnen mijn praktijkruimte wordt gewerkt met opstellingen aan de hand van tafelopstellingen. Op locatie is er ruimte voor groepsopstellingen.