home

 

 

 

 

coaching

 

 

 

 

VOICE DIALOGE

 

 

 

terug

 

 

h e l p t   b i j

c o n f l i c t e n

 

VOICE DIALOGE

Voice Dialogue is een methode die werkt met zelfkennis en bewustzijn.

Bovendien is de dialoogvorm uitermate geschikt voor het werken met relaties.

Een combinatie met een tafelopstelling blijkt sterk te visualiseren.

 

Onze Ikken

Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met de verschillende delen

van onze persoonlijkheid: onze ikken.

Zij hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming.

Vaak laten we één of meerdere deelpersoonlijkheden zien,

terwijl andere delen van ons veel praktischer kunnen zijn in het dagelijks functioneren.

 

 Zowel dominante 'ikken' zoals het ego als vergeten 'ikken' zoals kwetsbaarheid worden verkend.

In essentie zijn de delen energiepatronen die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd,

van instinctieve, gevoelsmatige, mentale en spirituele aard.

 

Kwetsbaarheid

Een definitie van bewustzijn is: het gewaar zijn en het ervaren van onze energiepatronen (delen).

Een basis van deze energieopbouw is de polariteit kracht-kwetsbaarheid.

Binnen deze tegenpolen speelt zich het individuele leven af, maar fluctueren ook relaties.

Verdrongen kwetsbaarheid is vaak de kernoorzaak van diverse soorten spanningen.

Kwetsbaarheid is een breed begrip dat o.a. staat voor onze angsten, verdriet, pijn, onzekerheid, eenzaamheid, schuld en schaamte gevoelens. Ook onze gevoeligheid is onderdeel van deze kwetsbaarheid.

Het is vaak de kwetsbare pool die we in Voice Dialogue weer tegenkomen en

die bewustzijnstransformatie op gang brengt.

 

 

Bewustzijn

Theoretisch onderbouwd door Jung, is Voice Dialoge gevoed door stromingen als Psychodrama,

Gestalt, Transactionele Analyse en Psychosynthese, terwijl invloeden van het Griekse denken,

de leer van Aurobindo en Gurdjieff erin terug te vinden zijn.

Met Voice Dialogue kun je zo ‘diep’ gaan als je wilt, maar ook zo ‘hoog’

als je reikt, zo ‘laag’ als je durft en zo ‘ver’ als je kunt.

 

Uiteindelijk doel is om onszelf in alle dimensies beter te leren kennen,

zodat er meer keuzemogelijkheden zijn in plaats dat dingen,vaak onbedoeld,

gebeuren. De hierdoor optredende verschuiving in energiepatronen brengt

verandering van bewustzijn met zich mee. Deze veranderende kijk naar binnen

verandert ook het beeld naar buiten zoals relatiemogelijkheden en de plaats

die wij in de wereld innemen.

 

boskoop      06 4826 3154    info@conqreat.nl