h e l p t   b i j

c o n f l i c t e n

Collega's kies je niet zelf dus het is altijd afwachten of je het met elkaar kunt vinden.

Is dat niet het geval dan kunnen irritaties gemakkelijk ontstaan.

Deze irritaties beïnvloeden de samenwerking en prestaties van het team,

maar zijn soms niet direct duidelijk herkenbaar of helemaal oplosbaar.

 

Aan de orde zijn dan zaken als begrijpen, gunnen, communiceren, waarderen en belemmeren.

Waarin heldere maar ook verborgen overtuigingen en gevoelens een hoofdrol spelen.

 

Als werkgever is het belangrijk om spanning, onvrede of commotie tussen medewerkers

op te merken en zo snel mogelijk in goede banen te leiden.

Want hoe sneller verstoorde arbeidsrelaties tussen medewerkers worden hersteld,

hoe minder werkdruk of stressverschijnselen er zullen optreden.

Dat geeft ruimte om effectief en plezierig binnen een team samen te werken.

 

CONqreat geeft hierbij ondersteuning.

Als externe partij heb ik geen belangen en dat maakt het makkelijker

voor de werkgever, de medewerkers en voor mijzelf.

Ook blijkt dat inhoudelijke onwetendheid over specifieke zaken

een voordeel is waardoor dit buiten de gesprekken gehouden kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coaching

 

 

 

 

WRIJVING

 

 

 

 

kosten

 

 

 

 

home

 

 

 

boskoop      06 4826 3154    info@conqreat.nl

 

NA WRIJVING KOMT GLANS

 

 

contact